czinfračervený film
eninfrared film
frfilm m infrarouge
geInfrarotfilm r
ruинфракрасная плёнка
skinfračervený film
cz

infračervený film

film, který je citlivý v oblasti blízkého infračerveného záření (NIR)

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále