czbarevný infračervený film, spektrozonální film
encolour infrared film, false colour film, spectrozonal film, color infrared film (US), falze color film (US)
frfilm m chromatique sensible à l'infrarouge, film m spectrozonal
geSpektrozonalfilm r
ruцветной спектрозональной фильм, спектрозональная плёнка
skfarebný infračervený film, spektrozonálny film
cz

barevný infračervený film, spektrozonální film

dvou až třívrstvý barevný film v nepravých barvách, který je citlivý v oblasti blízkého infračerveného záření (NIR) a v jednom až dvou dalších oblastech spektra

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále