czautomatická (digitální) aerotriangulace
enautomatic (digital) aerotriangulation
frtriangulation f aérienne automatique
geautomatische (digitale) Aerotriangulation e
ruавтоматическая цифровая аеротриангуляциe
skautomatická (digitálna) aэrotriangulácia
cz

automatická (digitální) aerotriangulace

analytická aerotriangulace prováděná na digitálních snímcích. Systém provede automatickou vnitřní orientaci na základě znalosti přibližné polohy rámových značek, dané typem kamery; užívá se metoda obrazové korelace a vyhledávání známého objektu. Dále se generují automatickým postupem na snímku body vhodné pro aerotriangulaci (spojovací). Jejich počet, rozložení a kvalitu lze ovlivnit; běžně je možno na snímku najít několik tisíc bodů

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále