czexterní projekce
enexternal projection
frprojection f externe
geexterne Projektion e
ru
skexterná projekcia
cz

externí projekce

azimutální zobrazení referenčního elipsoidu nebo koule v normální poloze, při němž bod promítání leží v rotační ose vně referenčního tělesa

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována