czelektrografické kopírování, elektrografie
enelectrographic printing, electrostatic printing, electrography
frimpression f électrostatique, électrographie f
geelektrografisches Kopieren s, elektrostatischer Druck r
ruэлектростатическое копирование, электростатическая печать
skelektrografické kopírovanie, elektrografia
cz

elektrografické kopírování, elektrografie

reprografická technika, která pro vytvoření obrazu využívá vlastnosti elektrostaticky nabitých polovodičů, které dopadem světla ztrácejí elektrický náboj; k vyvolání obrazu se používá opačně elektrostaticky nabitý prášek (toner), který se zachytí na neosvětlených místech polovodivé vrstvy; ten se pak fixuje na polovodivé vrstvě teplem (u přímé elektrografie) nebo se přenese z polovodivé vrstvy na papír a na něm fixuje teplem (u nepřímé elektrografie, zvané též xerografie)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 3801 Reprografie. Názvosloví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována