czdiagram
endiagram
frdiagramme m
geDiagramm s, Schaubild s
ruдиаграмма
skdiagram
cz

diagram

grafické znázornění závislosti dvou nebo více řad číselných hodnot v souřadnicovém systému

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována