czdenzitometr
endensitometer
frdensitomètre m
geDensitometer s, Schwärzungsmesser r
ruденситометр
skdenzitometer
cz

denzitometr

přístroj na měření denzity (optické hustoty)

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována