czčtvrtlist
enquarter sheet
frquart m de feuille
geViertelblatt s
ru
skštvrťlist
cz

čtvrtlist

dílčí list mapy se čtvrtinovým rozsahem mapového pole

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována