czskener
enscanner
frscanneur m
geAbtaster r, Abtastvorrichtung e
ruсканер
skskener
cz

skener

elektronické zařízení sloužící k převodu grafického obrazu do digitální podoby

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována