czgrafická analýza kartografického díla
engraphical analysis of cartographic work, graphic analysis of cartographic work (US)
franalyse f graphique de produit cartographique
gegrafische Analyse e des Kartenwerkes
ruграфический анализ картографического произведения
skgrafická analýza kartografického diela
cz

grafická analýza kartografického díla

rozbor kartografického díla s použitím různých grafických postupů, zejména pomocí profilů, řezů, grafů, diagramů apod., popřípadě s využitím některých kartometrických nebo morfometrických metod

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována