czautorský arch
ensignature
frfeuille f d'auteur
geNormseite e
ruавторский лист
skautorský hárok (AH)
cz

autorský arch

měrná jednotka rukopisu (používaná zkratka AA); u grafických podkladů je 1 AA = 2300 cm² pokreslené plochy, u textu je 1 AA = 36 000 liter (včetně mezislovních mezer); nižší jednotka u textu je normalizovaná strana rukopisu (používaná zkratka 1 NA4); 1 NA4 = 1800 liter (včetně mezislovních mezer), tj. 1 AA = 20 NA4

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována