czkolejová značka
enrail mark
frrepère m de voie
geSchienenmarke e
ruрельсовая марка
skkoľajová značka
cz

kolejová značka

trvalá zabezpečovací značka odsazená od osy koleje obyčejně ve směru normály, určená k vytyčování a kontrole správné polohy koleje

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována