czzákladnový poměr
enbase-to-height ratio, b/h ratio
frrapport m de longueur de base photogrammétrique et distance vers l'objet à photographié
geBasisverhältnis s
ruбазисное отношение
skzákladnicový pomer
cz

základnový poměr

poměr délky fotogrammetrické základny a kolmé předmětové vzdálenosti objektu či zemského povrchu (v letecké fotogrammetrii jde o relativní výšku letu)

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále