czsnímkový let
ensurvey flight
frvol m de prise des photos, vol m photogrammétrique
geBildflug r
ruаэросъёмка, аэрофотосъёмка
sksnímkový let
cz

snímkový let

let letadla nebo jiného leteckého nosiče, nesoucího leteckou komoru na film, digitální měřickou kameru nebo letecký laserový skener, za účelem zhotovení snímků nebo digitálních obrazových záznamů zemského povrchu podle připraveného plánu

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále