czpracovní cyklus letecké měřické komory
enaerial camera working cycle
frcycle m de travaille de chambre photogrammétrique aérienne
geArbeitsvorgang r der Luftbildkammer
ruрабочий цикл аерофотокамерe
skpracovný cyklus leteckej meračskej kamery
cz

pracovní cyklus letecké měřické komory

automaticky probíhající soubor operací letecké měřické komory na film mezi dvěma po sobě jdoucími expozicemi snímků (natažení závěrky, urovnání filmu do roviny, expozice snímku a transport filmu)

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále