czinerciální měřicí jednotka
eninertial measuring unit (IMU)
frcapteur m inertiel de mesure
geinertiale Messeneinheit e
ruблок инерциальных измерений
skinerciálna meračská jednotka
cz

inerciální měřicí jednotka

zařízení pro inerciální navigaci obsahující gyroskopy a akcelerometry, které určují nezávisle na prostorové poloze senzoru (letecké kamery, laserového skeneru apod.) jeho úhlové prvky vnější orientace vůči přijatému souřadnicovému referenčnímu systému

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována