czdráha letu, letová dráha
enflight line
frligne f de vol
geFlugbahn e
ruвоздушная трасса полета
skdráha letu
cz

dráha letu, letová dráha

spojnice projektovaných nebo skutečných prostorových poloh středů promítání v jedné řadě leteckých snímků

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále