czshoda
enconformance, conformity
frconformité f
geKonformität e, Übereinstimmung e
ruтождество
skzhoda
cz

shoda

splnění specifikovaných požadavků

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována