czortografický obraz, ortoobraz
enortho-image
frimage f orthographique, orthoimage f
geOrthobild s
ruортографическое изображение
skortografický obraz
cz

ortografický obraz, ortoobraz

obraz, v němž byly ortogonální projekcí na referenční plochu odstraněny posuny bodů obrazu způsobené orientací senzoru a zemským reliéfem

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace - Terminologie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována