czaerotriangulace
enaerial triangulation
frtriangulation f aérienne, aérotriangulation f
geAerotriangulation e
ruаэротриангуляциe, фототриангуляция
skaerotriangulácia
cz

aerotriangulace

tvorba a zhušťování bodového pole (vlícovacích bodů) z leteckých měřických snímků

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále