czurčení polohy a času bez znalosti jejich počátečního odhadu
enanywhere fix
frlocalisation f et détermination du temps sans connaître l'estimation de départ
gePosition- und Zeitbestimmung e ohne ihre Anfangsschätzung zu kennen
ruопределение местоположения и времени без знания их начальной оценки
skurčenie polohy a času bez znalosti ich počiatočného odhadu
cz

určení polohy a času bez znalosti jejich počátečního odhadu

přímé určení polohy bez znalosti přibližné polohy přijímače GNSS a lokálního času

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována