czteplý start
enwarm start
frredémarrage m à chaud, reprise f à chaud
geWarmstart r
ruтёплый старт
skteplý štart
cz

teplý start

schopnost přijímače GNSS začít určovat svoji polohu s využitím platného almanachu, který má uložený v paměti z předcházejícího měření

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována