czsystém NAVSTAR GPS
enNAVSTAR (NAVigation System using Time And Ranging)
frsystème m NAVSTAR GPS
geNAVSTAR GPS
ruсистема NAVSTAR GPS
sksystém NAVSTAR GPS
cz

systém NAVSTAR GPS

úplný formální název systému GPS, používaný ministerstvem obrany USA

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována