czslužba kritická z hlediska bezpečnosti
ensafety of life service
frservice m de sécurité
geService r kritisch hinsichtlich der Sicherheit
ruслужба критическая с точки зрения безопасности, служба повышенной надёжности
skslužba kritická z hľadiska bezpečnosti
cz

služba kritická z hlediska bezpečnosti

zvláštní služba systému Galileo, která bude poskytována za úplatu a jejíž dostupnost bude provozovatel uživatelům garantovat. Její součástí bude monitorování integrity signálů. Bude určena například pro navigaci letadel a lodí

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována