czparametr přesnosti polohy (PDOP)
enpositional dilution of precision
frparamètre m de précision de position (PDOP)
geParameter r der Positionspräzision (PDOP)
ruгеометрический фактор ухудшения точности по вектору положения, снижение точности по местоположению
skparameter presnosti polohy
cz

parametr přesnosti polohy (PDOP)

bezrozměrný parametr udávající vliv geometrie prostorového uspořádání družic GNSS a přijímače v konkrétní epoše na přesnost určení třírozměrné polohy přijímače

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována