czparametr přesnosti času (TDOP)
entime dilution of precision
frparamètre m de précision de l'heure (TDOP)
geParameter r der Zeitpräzision (TDOP)
ruгеометрический фактор ухудшения точности по времени, снижение точности по времени
skparameter presnosti času
cz

parametr přesnosti času (TDOP)

bezrozměrný parametr udávající vliv geometrie prostorového uspořádání družic GNSS a přijímače v konkrétní epoše na přesnost určení času přijímače

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována