czparametr geometrické přesnosti (GDOP)
engeometrical dilution of precision (GDOP), geometric dilution of precision (US)
frparamètre m de précision géométrique (GDOP)
geParameter r der geometrischen Präzision (GDOP)
ruгеометрический фактор ухудшения точности по геометрии, геометрическое снижение точности
skparameter geometrickej presnosti
cz

parametr geometrické přesnosti (GDOP)

bezrozměrný parametr udávající vliv geometrie prostorového uspořádání družic GNSS a přijímače v konkrétní epoše na přesnost určení čtyřrozměrné polohy přijímače; přesnost GNSS = GDOP x UERE

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována