czřídicí segment
encontrol segment
frsegment m de contrôle
geKontrollsegment s
ruсегмент управления, наземный сегмент, наземный комрлекс управления, систем управления
skriadiaci segment
cz

řídicí segment

řetězec pozemních monitorovacích, komunikačních a řídících stanic, který sleduje signály družic, vyhodnocuje parametry družic a předává data a povely družicím

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována