czrozsáhlý systém DGPS
enwide area DGPS
frsystème m DGPS sur zone étendue
geumfangreiches GPS-System s
ruобширная система ДГПС
skrozsiahly systém DGPS
cz

rozsáhlý systém DGPS

varianta DGPS, kdy jsou diferenční korekce odvozovány z měření sítí referenčních stanic GPS rozprostřených v geograficky rozsáhlé oblasti. Zpravidla jsou generovány diferenční korekce zvlášť pro jednotlivé zdroje chyb

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována