czplný operační stav
enFull Operational Capability
frcapacité f opérationnelle complète
gevoller Operationszustand r
ruполное операционное состояние, полная готовность системы
skplný operačný stav
cz

plný operační stav

stav GNSS, který umožňuje jeho plné operační využití

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována