czglobální polohový systém, globální systém určování polohy
enGlobal Positioning System
frsystème m globale de localisation
geglobales Positionierungssystem s
ruспутниковая система Соединенных Штатов Америки
skglobálny systém určovania polohy
cz

globální polohový systém, globální systém určování polohy

globální navigační družicový systém NAVSTAR GPS vybudovaný a provozovaný armádou Spojených států amerických, jehož některé služby jsou volně dostupné pro použití nejširší veřejnosti

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována