czkombinace wide-lane
enwide-lane
frcombinaison f à bande large
geKombination e
ruкомбинация wide-lane
skkombinácia wide-lane
cz

kombinace wide-lane

veličina odvozená jako rozdíl fázových měření současně prováděných na nosných vlnách L1 a L2 systému NAVSTAR GPS. Efektní vlnová délka výsledného signálu je 86,2 cm. Částečně eliminuje chyby ionosféry a může pomoci při řešení ambiguit

Obory:

globální navigační družicový systém

VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována