czjednofrekvenční přijímač GNSS
ensingle frequency receiver
frrécepteur m à une fréquence
geSingle-Frequenz Empfänger r
ruодночастотный приёмник ГНСС
skjednofrekvenčný prijímač GNSS
cz

jednofrekvenční přijímač GNSS

přijímač GNSS, který může provádět kódová nebo fázová měření na jedné nosné vlně signálů GNSS

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována