czglobální transformační klíč
englobal transformation key
frclé f globale de transformation
geglobale Transformationsparameter rpl
ruглобальные параметры трансформации
skglobálny transformačný kľúč
cz

globální transformační klíč

globální transformační klíč pro jednoznačný převod mezi systémy stabilního katastru (gusterbergským a svatoštěpánským) a S-JTSK je definován množinou identických bodů číselné triangulace I. až III. řádu, u nichž jsou známy souřadnice v systému stabilního katastru i v S-JTSK, a typem použité nereziduální transformace

en

global transformation key

a key for unique transformation between the systems of the Austrian Stable Cadastre (Gusterberg and St. Stephen) and the current cadastre system (JTSK) defined by a set of points of the 1st to 3rd order triangulation with coordinates known in both systems and by a type of non-residual transformation

fr

clé f globale de transformation

clé pour une transformation unique entre les systèmes du Cadastre Stable Autrichien (Gusterberg et St Stephane) et le système du cadastre actuel (S-JTSK) définie par un ensemble de points identiques du 1e au 3e ordre de coordonnées connues dans les deux systèmes et une transformation unitaire

ge

globale Transformationsparameter rpl

Der Globalschlüssel dient zu einer eindeutigen Transformation zwischen den Koordinaten Systemen des Stabilkatasters (Gusterberg und St. Stephan) und S-JTSK. Er wird definiert durch eine Menge von Punkten der numerischen Triangulation des I. bis III. Orders deren Koordinaten sind bekannt auch in S-JTSK und durch den Typ der benutzten nicht residualen Transformation.

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Návod pro převod map v systémech stabilního katastru do souvislého zobrazení, čj. ČÚZK-1 015/2004-22 
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována