czelektronický podpis
enelectronic signature, e-signature, digital signature
frsignature f électronique
gedigitale Signatur e, elektronische Unterschrift e, digitale Unterschrift e
ruцифровая подпись
skelektronický podpis
cz

elektronický podpis

1: blok dat připojený na konci zprávy, který je připraven kryptograficky (zašifrován) a digitálně ověřitelný; slouží k autentizaci podepisujícího a zajištění neporušitelnosti podepsaných dat
2: údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené, a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě (zákon o elektronickém podpisu č. 227/2000 Sb.)

en

electronic signature, e-signature, digital signature

electronic data assigned to a data message or data that are connected with the message in a logical way serving as a method of unique identification of signing person in relation to the message

fr

signature f électronique

données électroniques annexées ou logiquement liées à un rapport électronique qui sert d'identification unique de la personne devant y apposer sa signature (Loi de signature électronique No. 227/2000)

ge

digitale Signatur e, elektronische Unterschrift e, digitale Unterschrift e

elektronische Daten, weiche zu einer Datei beigefügt oder mit ihr logisch verbunden sind und welche als eine Methode zu identifizierung der unterschriebenen Person und seiner Beziehung zu der Datei dienen

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována