czdefiniční bod parcely
endefinition point (pointer, centroid) of a parcel
frpoint m de définition d'une parcelle
geDefinitionspunkt r einer Parzelle
ru
skdefiničný bod parcely
cz

definiční bod parcely

bod umístěný uvnitř parcely v katastrální mapě poblíž jejího středu, se souřadnicemi určenými v S-JTSK

en

definition point (pointer, centroid) of a parcel

point located within a parcel in the Cadastral Map near its centre with coordinates in the JTSK System

fr

point m de définition d'une parcelle

point placé à l'intérieur (approximativement au centre) d'une parcelle sur le plan cadastral, avec les coordonnées en système JTSK

ge

Definitionspunkt r einer Parzelle

Definitionspunkt von einer Parzelle ist ein Punkt innerhalb der Parzelle nah ihr Zentrum mit Koordinaten im S-JTSK

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována