czčasové dělení
entime division multiple access
fraccès m multiple par répartition dans le temps
geZeitteilung e
ruвременное разделение, множественный доступ с разделением по времени
skčasové delenie
cz

časové dělení

metoda umožňující, aby více vysílačů používalo stejnou nosnou frekvenci, ale každý z nich vysílal v jiném čase

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována