czrycí přístrojky
enscribing instruments, scribers (US)
frinstruments mpl à graver
geGraviergeräte spl
ruгравировальные инструменты, пунсон, пуансон
skrycie prístroje
cz

rycí přístrojky

přístrojky pro rytí čar, mapových značek, čísel, popř. i popisu do rycí vrstvy; do této skupiny kartografických pomůcek patří např. rycí trojnožka, rycí prstenec, rycí kroužkovač a rycí pantograf

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována