cztrojnožka, dostřeďovací podložka, centrační podložka
encentring plate, centering plate (US)
frboule f de centrage, plaque f de centrage
geZentrierplatte e
ruцентрировочная подкладка
skcentračná podložka, dostreďovacia podložka
cz

trojnožka, dostřeďovací podložka, centrační podložka

pomůcka spojená se stativem upínacím šroubem, sloužící k připevnění měřicích přístrojů nebo odrazných hranolů (cílových značek) ke stativu a jejich centrování a horizontování pomocí stavěcích šroubů

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována