czofsetový stroj
enoffset machine
frpresse f offset
geOffset(druck)maschine e
ruофсетная машина
skofsetový stroj
cz

ofsetový stroj

rotační rychloběžný stroj pro ofsetový tisk; vyrábějí se stroje archové (používají se pro tisk map) nebo kotoučové (tisknou na papír v kotouči a jsou vhodné např. pro tisk novin nebo časopisů); podle počtu současně tištěných barev při jednom průchodu papíru strojem se tyto stroje dělí na stroje jednobarvové (jednobarevky), dvou barvové (dvoubarevky), čtyřbarvové (čtyřbarevky), pětibarvové (pětibarevky) a osmibarvové (osmibarevky)

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována