czofsetová deska, ofsetová tisková deska
enoffset plate
frplaque f offset d'impression
geOffsetplatte e, Offsetdruckplatte e
ruофсетная пластина, офсетная печатная пластина
skofsetová platňa, ofsetová tlačová platňa
cz

ofsetová deska, ofsetová tisková deska

kovová deska z hliníku nebo zinku (popř. sestávající ze dvou až tří kovů - bimetalická, resp. trimetalická deska), na níž je možno vytvořit (např. optickým kopírováním prvků mapy) soustavu tisknoucích (stíny) a netisknoucích prvků (světla) pro tisk

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována