czhraniční práce
enstate boundary survey
frlever m de frontière nationale
geMessung e der Staatsgrenze
ruделимитация государственной границы
skhraničné práce
cz

hraniční práce

souborné označení pro geodetické práce na státní hranici

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována