cztrigonometrická síť
entriangulation network
frcanevas m trigonométrique
getrigonometrisches Netz s
ruтригонометрическая сеть
sktrigonometrická sieť
cz

trigonometrická síť

trojúhelníková síť směrově nebo úhlově, popř. i délkově zaměřená, se stabilizovanými vrcholy; je jednou z geodetických sítí

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována