czrektifikace přístroje
enre-adjustment
frcorrection f instrumentale
geRectification e, Justierung e
ruисправление, юстировка
skrektifikácia
cz

rektifikace přístroje

oprava přístroje tak, aby byly splněny všechny osové podmínky; u teodolitu osa urovnané alhidádové libely je kolmá na vertikální osu, ryska nitkového kříže je vodorovná (svislá), záměrná přímka je kolmá na točnou osu dalekohledu (při nesplnění se jedná o kolimační chybu), točná osa dalekohledu je kolmá na vertikální osu (při nesplnění se jedná o úklonnou chybu); vodorovné záměře odpovídá na svislém kruhu určité čtení (při nesplnění se jedná o indexovou chybu), optická osa je svislá - správná funkce optického centrovače

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována