czpasážník
entransit telescope, transit instrument, meridian circle
frlunette f méridianne, instrument m de passage
gePassageinstrument s, Durchgangsinstrument s
ruпассажник, пассажный инструмент
skpasážnik
cz

pasážník

astronomický přístroj k určování průchodu hvězd poledníkem nebo vhodně zvolenou vertikální rovinou pro měření zeměpisné délky metodou stejných výšek; z pozorovaných časů v různém postavení hvězdy je možné určit zeměpisnou šířku, výšku almukantaratu a skutečný hvězdný čas průchodu

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována