cznivelace kupředu
enforward levelling, forward leveling (US)
frnivellement m en avant
geVorwärtsnivellement s
ruнивелирование вперёд
sknivelácia napred
cz

nivelace kupředu

nivelace, při které se používá jen jedna lať a přístroj se přenáší na místo blízké k místu, kde předtím stála lať, aby se určil horizont přístroje. Vzdálenost se volí tak, aby se dal zaostřit obraz latě; používá se při měření ve strmých terénech, případně ve skloněných důlních chodbách

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována