cznitkový kříž, záměrný kříž
encrosslines, cross-hairs, reticule
frcroisée f des fils du réticule, réticule m
geFadenkreuz s
ruсетка нитей
skzámerný kríž
cz

nitkový kříž, záměrný kříž

záměrné zařízení dalekohledu geodetického přístroje, které umožňuje jeho zacílení; v nejjednodušší podobě má tvar kříže, jehož jedna ryska je svislá a slouží pro měření vodorovných směrů a druhá, vodorovná pro měření zenitových úhlů; nitkový kříž je zpravidla doplněn dvěma krátkými ryskami, které slouží k měření vzdáleností; pro nivelační měření může být doplněn klínkem, pro posun na nejbližší dílek na invarové stupnici; pro astronomická měření může být též doplněn kružnicí

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována