czlaser
enlaser
frlaser m
geLaser r
ruлазер
sklaser
cz

laser

(z anglického Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tj. zesilování světla stimulovanou emisí záření) - optický zdroj elektromagnetického záření; u teodolitů se používá např. jako centrovač (přesnost je 0,8 mm/1,5 m); laser s rozmítaným svazkem záření umožňuje přesné viditelné vytyčování ve vodorovné i ve svislé rovině, v případě neviditelného záření pak pomocí optoelektronického detektoru; lasery lze používat při řízení stavebních strojů, dále se používají v dálkoměrech a v poslední době i ve skenovacích přístrojích pro určení prostorových souřadnic velkého množství bodů (mračna bodů)

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována