czindexová chyba
enerror of vertical collimation, vertical circle index error
frerreur f de collimation verticale, erreur f d'index d'éclimètre
geHöhenindexfehler r, Indexfehler r
ruпогрешность за непараллельность визирной оси изрительной трубы и оси уровня
skindexová chyba
cz

indexová chyba

systematická chyba způsobená nesprávnou polohou počátku měřítka nebo odečítací pomůcky, např. nevodorovností (nesvislostí) odečítacího indexu při měření zenitových úhlů

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována