czdálkoměrný klín
enstadia wedge
frdiastimètre m
geDistanzmesskeil r
ruдальномерной клин
skdial'komerný klin
cz

dálkoměrný klín

optický klín, kterého se v geodézii používá k vytvoření dálkoměrného úhlu; odklání obraz pomocné stupnice na dálkoměrné lati o úhel 34´22"; násobná konstanta úhlu je rovna kotangentě tohoto úhlu, k = 100

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována